ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དྲ་བ།

སློབ་དཔོན་མཆོག་མདོ་ལྷོ་ཁ་གྱ་སྟོད་མར་ཕེབས་ཏེ་སློབ་གསོ་གནང་བ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་སློབ་དཔོན་དམ་པ་ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག གངས་ལྗོངས་རིག་པའི་དཔའ་བོ་བསེ་ཚང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་བཀའ་བསྐུལ་ཞིང་མདོ་ལྷོ་ཁ་གྱ་སྟོད་ཀྱི་སྔོ་ལྷ་གཡུ་རྩེའི་རིག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གདན་དྲངས་པ་བཞིན་གནས་དེར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས། འདུས་ཚོགས་ཆེན་པོར་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཡིད་འཁུལ་བ་གནང་།