ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དྲ་བ།

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་ཁང་དམར་དགོན་གྱི་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ནང་བའི་ཆོས་འབྱུང་སྤྱི་བཤད་སྨད་ཆའི་ཁྲིད་མཇུག་རྫོགས་པར་གནང་།

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཉིན་དུ་མའི་རིང་། ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་ཁང་དམར་དགོན་ཨེ་ཝཾ་བདེ་ལྡན་གླིང་གི་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ནང་བའི་ཆོས་འབྱུང་སྤྱི་བཤད་སྨད་ཆའི་ཁྲིད་མཇུག་རྫོགས་པར་གནང་ཞིང་། འཛིན་གྲྭ་སོ་སོར་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ། ཆོས་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་མགྱོག་པོར་དྲ་ལམ་དུ་སྤེལ་རྩིས་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨-༩-༨