ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དྲ་བ།

རྔ་ཡུལ་སྔོ་ཤུལ་དགོན་གྲོང་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གདན་དྲངས་པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་༢པའི་ཚེས་༢༧ཉིན་རྔ་ཡུལ་སྔོ་ཤུལ་དགོན་གྲོང་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གདན་དྲངས་པ་བཞིན་ཕེབས་ཏེ་དད་ལྡན་མང་བོར་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་གསལ་བོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བས། དད་ལྡན་མང་བོའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་བའི་ས་བོན་བསྐྲུན།